1800-1900, София, бит, мода

Студиен портрет на трима мъже в градско облекло от края на XIX век. Снимката е надписана: "Старий стражар на 2 участък в София време 1887 по Воскресение ми го подари", София 1887 г.