Всички снимки от месец Април 2011 ( 164 )

Възрастна циганка, пушеща лула, околностите на Охрид, 1943 г.

 1940-1950, Охрид, етнография, етноси, цигани 

Дипломатът Илия Бояджиев (с белите дрехи) на излет с приятели, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, дипломати, личности, туризъм 

Имена:

Дипломатът Илия Бояджиев с дъщеря си Екатерина, София, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, дипломати, личности, семейство 

Имена: ,

Водосвет за новата сграда на Пашмаклийската окръжна жандармерия, Смолян (Пашмакли) 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Смолян, архитектура, военни, откривания, полиция, събития 

Разкопки на средновековен некропол край Нови пазар, гроб 36, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука, погребения 

Разкопки в близост до Нови пазар, гроб 38 с кости от агне, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука, погребения 

Разкопки в близост до Нови пазар, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука 

Разкопките на Плиска, 1955 г.

 1950-1960, археология, наука 

Гроб от некропола при село Стоян Михайловски, Новипазарско, сондаж 1955 г.

 1950-1960, Ст. Михайловски (Н. пазарско), археология, наука 

Разкопките на Плиска, 1955 г., разкриване на площадка 31

 1950-1960, археология, наука