1950-1960, Ст. Михайловски (Н. пазарско), археология, наука

Гроб от некропола при село Стоян Михайловски, Новипазарско, сондаж 1955 г.