1930-1940, Смолян, архитектура, военни, откривания, полиция, събития

Водосвет за новата сграда на Пашмаклийската окръжна жандармерия, Смолян (Пашмакли) 30-те години на ХХ век