Всички снимки от Ст. Михайловски (Н. пазарско) ( 1 )

Гроб от некропола при село Стоян Михайловски, Новипазарско, сондаж 1955 г.

 1950-1960, Ст. Михайловски (Н. пазарско), археология, наука