Всички снимки от месец Юни 2010 ( 143 )

Варна, портрет на три млади момичета, началото на ХХ век

 1900-1910, Варна, бит, мода 

София, Борисовата градина, “почетна стража” пред паметника на Христо Ботев по случай 2 юни, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Борисовата градина, София, идиотщини, паметници 

София, градинката пред НДК с “паметника”, краят на 80-те години на ХХ век

 1980-1990, София, архитектура, паметници 

Правец, кметът на селото със семейството си на терасата на своята “Модерна бозаджийница”, 1938 г.

 1930-1940, Правец, бит, личности, търговия, услуги 

Реклама на авиокомпания “Булеър” (Bulair), самолет ИЛ-18, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, въздухоплаване, реклама, транспорт, търговия 

София, шивашко ателие - моден шивач разкроява плат за костюм, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, мода, професии, услуги, шивачи 

Град Ниш, 1915 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Ниш, Първа световна война (1914-1918) 

Град Струга, на преден план изоставено сръбско оръдие, 1915 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Първа световна война (1914-1918), Струга 

Град Велес и мостът над река Вардар, 1916 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Велес 

Български войник - опълченец, доброволец в Първата световна война

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Първа световна война (1914-1918), военни, опълченци