1900-1910, Варна, бит, мода

Варна, портрет на три млади момичета, началото на ХХ век