1970-1980, въздухоплаване, реклама, транспорт, търговия

Реклама на авиокомпания "Булеър" (Bulair), самолет ИЛ-18, 70-те години на ХХ век