1930-1940, Правец, бит, личности, търговия, услуги

Правец, кметът на селото със семейството си на терасата на своята "Модерна бозаджийница", 1938 г.