Всички снимки от месец Юни 2010 ( 143 )

Надстройките на параход “Шипка” се появяват над водата, месец юли 1952 г.

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

Понтоните се пълнят бавно с въздух от спомагателните кораби и издигат носа на “Шипка” над водата, месец юли 1952 г.

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

Мачтата е над водата! След като се натъква на съветска мина и потъва близо до Златни пясъци на 15 септември 1941 г., през юли 1952 параходът “Шипка” е успешно изваден

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

1952 година, контролните кранове на параход “Първи май” (бивш “Княгиня Евдокия”), откъдето се подава въздух за издигането на параход “Шипка”

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

1952 година, въздушните шлангове от компресорите на параход “Първи май” (бивш “Княгиня Евдокия”)

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

1952 година, разпределяне на задачите на екипа, зает с изваждането на параход “Шипка”

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

1952 година, параход “Първи май” (бивш “Княгиня Евдокия”) изпомпва въздух за тежководолазите и понтоните, използвани за издигането на кораб “Шипка” от дъното

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

1952 година, плаващ кран, използван при изваждането на кораб “Шипка”. Построен в самото начало на XX век, към 2010 г. този кран все още се използва в черноморските пристанища

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

1952 година, подготовка за спускане на тежководолаз за работа на параход “Шипка”, натъкнал се на съветска мина и потънал близо до Златни пясъци на 15 септември 1941 г.

 1950-1960, корабоплаване, транспорт 

1952 година, разполагане на понтони за изваждането на параход “Шипка”, натъкнал се на съветска мина и потънал близо до Златни пясъци на 15 септември 1941 г.

 1950-1960, корабоплаване, транспорт