Всички снимки от месец Юни 2010 ( 143 )

Пловдив, характерен за периода малък хан, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, архитектура, търговия, услуги 

Пловдив, папукчийската чаршия, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, занаяти, пазари, търговия 

Пловдив, сокак от чаршията с дюкян за налъми, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, занаяти, магазини, търговия 

Пловдив, чаршийската уличка с дюкяни, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, архитектура, магазини, търговия 

Пловдив, медникарската чаршия, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, занаяти, магазини, търговия 

ОФ (отечествено-фронтовска) бояджийска бригада, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, бит, идиотщини, професии 

София, мобилизация на войска за Балканската война

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), София, военни 

София, църквата “Св. София” (преди реставрацията) и градинката към ул. “Раковски”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, архитектура, от въздуха, паркове, религия, храмове 

Началникът на личния кабинет на цар Борис III Павел Груев (с брадата) с официални лица пред легацията на Чехословакия, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, личности, политика, посрещания, събития 

Имена:

Сватбено тържество в Шопско, 1926 г.

 1920-1930, бит, етнография, сватби, семейство