Всички снимки от лов ( 24 )

Портрет на семейна двойка от село Саботковци (Габровско), заснет на 15 юли 1934 г.

 1930-1940, Саботковци, бит, лов, семейство 

Ловна дружина, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, лов, неизвестни, панорами 

Ловна дружина пред мелницата в с. Новачене, 9 януари 1941 г.

 1940-1950, Новачене, бит, военни, лов 

Иван Сокачев (1887-1949), военен (с чин подполковник) участник във всички войни (Балканска, Междусъюзническа Първа и Втора световна), писател (с псевдоним Ален Мак), представител на България в репарационната комисия във Виена, виден деец на Ловното движение и представител на България в Международния ловен съвет, член на ръководството на Български олимпийски комитет, председател на Комитета за защита на природата и горите, първи председател на Българското киноложко дружество, фотографиран в София 1938 г. в униформа на ловец

 1930-1940, София, военни, култура и изкуство, литература, лица, личности, лов 

Имена:

Н.В.Цар Борис III в униформата на почетен председател на ловно дружество “Сокол”, 1933 г.

 1930-1940, лица, личности, лов 

Имена:

Жени с пушки на обучение по стрелба в горското стопанство, неизвестно къде, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, лов, неизвестни 

Служител на горското стопанство и жена с ловджийска шапка позират с кожи от убити лисици, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, горски, лов 

Ловец, позиращ с трофейни рога от убит елен, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, лов 

Порталът на представително дивечовъдно стопанство “Шерба”, село Гроздьово, Варненско, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Гроздьово, животновъдство, лов 

Ловец и горски пазач по време на лов, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, горски, лов