1950-1960, горски, лов

Служител на горското стопанство и жена с ловджийска шапка позират с кожи от убити лисици, 50-те години на ХХ век