увеличи снимката | 1930-1940, лов, неизвестни, панорами

Ловна дружина, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век