1950-1960, горски, лов

Ловец и горски пазач по време на лов, 50-те години на ХХ век