1950-1960, лов, неизвестни

Жени с пушки на обучение по стрелба в горското стопанство, неизвестно къде, 50-те години на ХХ век