Всички снимки от политика ( 227 )

Митинг, организиран от БКП против Корейската война, София, площад “Народно събрание”, 1951г.

 1950-1960, София, митинги, политика, събития 

Пеко Таков чете указ за награждаването на Леонид Брежнев с орден “Георги Димитров”, под критичния поглед на Тодор Живков, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, политика, посещения, правителство, събития 

Имена: , ,

Посещение на министър-председателя проф. Богдан Филов в Охрид, 1941г.

 1940-1950, Охрид, политика, посещения, събития 

Имена:

Александър Жендов, регентът Венелин Ганев (първите отляво) на посещение на обща художествена изложба във Военния клуб, 1945г.

 1940-1950, София, културни, личности, политика, събития 

Имена: ,

Георги Петров, главен обвинител в процесите на Народния съд (1944-1945), декември 1944г.

 1940-1950, София, личности, политика, правосъдие, събития 

Имена:

Д-р Петър Габровски, министър на вътрешните работи, вносител на “Закона за защита на нацията” пред Народния съд, декември 1944г.

 1940-1950, София, личности, политика, правосъдие, събития 

Имена:

Бившият министър-председател и регент на България проф. Богдан Филов пред І-ви състав на “Народния съд”, 11 януари 1945 г.

 1940-1950, София, личности, политика, правителство, правосъдие, събития 

Имена:

От ляво на дясно : Антон Югов, Димо Казасов (?), Георги Трайков, Георги Димитров, Кимон Георгиев, Александър Оббов, Дамян Велчев, неизвестни - митинг за обявяване на Републиката, площадът пред Парламента, септември 1946г.

 1940-1950, София, митинги, неизвестни, политика, правителство, събития 

Имена: , , , , , ,

Посещение на Михаил Горбачов в ЗММ София: Тодор Живков, М. Горбачов, Станко Тодоров, Огнян Дойнов, 1985г.

 1980-1990, София, политика, посещения, събития 

Имена: , , ,

Министър-председателят Кимон Георгиев чете декларация на второто отечествено-фронтовско правителство, София 1946г.

 1940-1950, София, парламент, политика, правителство, събития 

Имена: