1940-1950, Охрид, политика, посещения, събития

Посещение на министър-председателя проф. Богдан Филов в Охрид, 1941г.

Имена: