1940-1950, София, личности, политика, правосъдие, събития

Д-р Петър Габровски, министър на вътрешните работи и вносител на "Закона за защита на нацията" пред Народния съд, декември 1944г.

Имена: