1950-1960, София, митинги, политика, събития

Митинг, организиран от БКП против Корейската война, София, площад "Народно събрание", 1951г.