1940-1950, София, парламент, политика, правителство, събития

Министър-председателят Кимон Георгиев чете декларация на второто отечествено-фронтовско правителство, София 1946г.

Имена: