1940-1950, София, личности, политика, правосъдие, събития

Георги Петров, главен обвинител в процесите на Народния съд (1944-1945), декември 1944г.

Имена: