1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия

Охрид, пазара - продавач на гумени цървули (опинци) изработени от автомобилна гума, 1962г.