1960-1970, Мадан, пазари, търговия

Мадан, кооперативен пазар, 60-те години на ХХ век