1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия

Охрид, пазара - сергия за ръчно тъкани изделия ( гайтани, престилки), 1962г.