1930-1940, култура и изкуство, лица, театър

Портрет на актрисата Милка Стубленска, 30-те години на XX век

Имена: