1920-1930, София, култура и изкуство, лица, театър

Aктьорът Крюгер Николов в ролята на Борислав - историческа пиеса от Иван Вазов за царуването на Иван Асен II, София, 1928 г.

Имена: