Всички снимки от железници ( 138 )

София, надлезът при локомотивното депо, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, локомотивно депо, двуосна цистерна за спирт, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, изоставено хале на Железопътния завод, 2007г.

 2000-2010, София, архитектура, железници, индустрия, транспорт 

София, ЖП локомотивния завод, 2007г.

 2000-2010, София, архитектура, железници, индустрия, транспорт 

Машина за механизирано подновяване на железопътни трасета, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, железници, пътища, транспорт 

Една от първите баластоподбивни машини в България, тип „Стандарт”, доставени от фирмата Matisa – Швейцария през 1952 г.

 1950-1960, железници, пътища, транспорт 

Локомотив серия 10 от парка на депо София, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, гара Подуене, разпределителните коловози, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

София, гара Подуене-разпределителна - вагонозадържател (гърбична спирачка) за урегулиране на скоростта на разпусканите през гърбицата вагони, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт 

Локомотивно депо София - локомотив влиза за ремонт (тендер за локомотиви), 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, железници, транспорт