Всички снимки от железници ( 138 )

Българският санитарен влак на Източния фронт: Закуската е приготвена

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: В кухнята на влака

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: В кухнята на влака

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Легла за тежко ранени, в дъното е вратата на операционната

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Сестра се грижи за тежко ранени войници

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Вагон с тежко ранени. Наред с ежедневната подмяна на превръзки, често се налага извършването на сложни операции и ампутации по време на път. Влакът разполага с модерна операционна

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Приемане на ранени

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Приемане на ранени

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Среща по железните пътища с голямокалибрено германско железопътно оръдие

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), артилерия, българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Германска товарна композиция, опожарена от партизани, вагоните са преобърнати, за да освободят линията.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, транспорт