Всички снимки от търговия ( 466 )

Кафана в Кутловица, сега Монтана, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Монтана (Кутловица), етнография, кафенета, търговия 

Продавачки на вълна на пазара, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, пазари, търговия 

София, пасажът “Св. Никола”, гледан откъм ул. “Търговска”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, търговия 

Бъдещият булевард “Мария Луиза” и улица „Търговска”, в дъното - джамията “Баня Баши”, края на ХIХ век

 1800-1900, София, архитектура, търговия 

На пазар в София, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, етнография, пазари, търговия 

София, ул. “Витоша” преди пресечката с ул. “Алабин”, началото на ХХ век

 1900-1910, София, архитектура, магазини 

Възрастни циганки от Шопско на пазара, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, етноси, пазари, търговия, цигани 

Пазар в Русчук (Русе), началото на ХХ век

 1910-1920, Русе, етнография, пазари, търговия 

София, шопи в характерни носии на пазара, началото на ХХ век

 1900-1910, София, етнография, пазари, търговия 

Търново, пазар в града - продавач на гевреци, 1907 г.

 1900-1910, Велико Търново, етнография, пазари, търговия