1800-1900, София, архитектура, търговия

Бъдещият булевард "Мария Луиза" и улица „Търговска”, в дъното - джамията "Баня Баши", края на ХIХ век