Всички снимки от бит ( 827 )

Снимка за спомен на елегантно облечен млад мъж в Борисовата градина през зимата, София 1936 г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, мода, паркове 

Група търновци на разходка с автомобил Буик (Buick DeLuxe 1928) на Шипка, пред строежа на Паметника на свободата, началото на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Велико Търново, автомобили, автотранспорт, бит, паметници, транспорт, туризъм 

Семейства на плажа на Поморие, юли 1938 г.

 1930-1940, Поморие, бит, туризъм 

Разрушенията в София след бомбардировките на съюзническата авиация на 10 януари 1944 г.: столичани събират имуществото си сред развалините

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, бит, бомбардировки 

Студиен портрет на елегантна млада дама с бяла рокля и шапка, неизвестно къде, вероятно края на ХIХ век

 1800-1900, лица, мода, неизвестни 

Студиен портрет на елегантна млада дама с шапка, неизвестно къде, вероятно края на ХIХ век

 1800-1900, лица, мода, неизвестни 

Вероятно преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Вероятно преподавател в земеделското училище или опитната станция “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Портрет на Тодор Николов (1875-1923), ботаник - един от първите наши изследователи на растителната хистология, ембриология и физиология, преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, мода, наука, учители 

Имена:

Учител (?) в земеделското училище край Русе “Образцов чифлик”, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители