1940-1950, Охрид, бит, образование, основно

Деца разглеждат читанка, Охрид 1943г.