1930-1940, Варна, гимназиално, образование

Ученички от девическата гимназия във Варна, набор 1920г., снимка от 30-те години на ХХ век