1920-1930, 24 май, национални, образование, празници, събития

Честване на деня на създателите на българската азбука Св.Св. Кирил и Методий, 20-те години на ХХ век