1920-1930, Кърджали, архитектура, образование, строителство

Кърджали, турското духовно училище (медресе), сега Исторически музей, 20-те години на ХХ век