1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Офицери и войници пред каменна постройка (пивница?)