1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Български войници се хранят на позиция в окопите, 1918 г.