Всички снимки от Руско-турска война (1877-1878) ( 100 )

Търговска улица с дюкяни, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), архитектура, магазини, търговия 

Надписана: “Пред вратата на джамията” - улични търговци и граждани пред джамия, надписът над входа гласи “джамий джадид” (т.е. “нова джамия”), Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), търговия 

Русчук (Русе), 1878 г., група български деца, продавачи на тютюн

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), етнография, улична търговия 

Надписана: “Кавасите (гавазите) на руското консулство в народни костюми” - българи, охраняващи консулството в Русе, крайният вдясно - Христо Карагьозов, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, хайдути 

Имена:

Русчук, 1878 г., надписана: “Българска аристокрация и турски стъклар, след бомбардирането” - българско семейство сменя стъклата на дома си, счупени от ударната вълна на артилерийски обстрел близо до Русе

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), етнография, семейство 

Първият японец, стъпил на българска земя, участник в Руско-турската война на страната на Руската имперска армия, начело на взвод при обсадата на Плевен, генерал-майор, барон Сейго Ямадзава (1846-1897)

 1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), ТОП, военни, командири, лица, чужди военни 

Имена:

Осетинци, етническа военна част в състава на руската армия, сражавали се в Руско-турската война, 1877-78 г.

 1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни 

Турски военни, пленени в Руско-турската война, Букурещ, 1878 г.

 1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни 

Офицери и подофицери от Финландската гвардия, участници в Руско-турската война на страната на Русия, 1878 г.

 1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни 

Княз Александър Батенберг в град Бяла, като подпоручик в Руско-турската война, 20 август 1877г.

 1800-1900, Бяла, Руско-турска война (1877-1878), военни, командири 

Имена: