1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни

Осетинци, етническа военна част в състава на руската армия, сражавали се в Руско-турската война, 1877-78 г.