1800-1900, Бяла, Руско-турска война (1877-1878), военни, командири

Княз Александър Батенберг в град Бяла, като подпоручик в Руско-турската война, 20 август 1877г.

Имена: