1800-1900, Пазарджик, военни, лица

Портрет на подпоручик от Татар Пазарджик (днес Пазарджик), 1899 г.