1800-1900, Пазарджик, бит, мода

Портрет на три млади момичета, облечени в рокли, Пазарджик, края на ХIХ век