1900-1910, етнография, животновъдство, земеделие

Жътва - механизиран комбайн с волски впряг, началото на ХХ век