1930-1940, София, етнография, занаяти, търговия, улична търговия