Всички снимки от 1980-1990 ( 169 )

Манифестация по случай 24 май - денят на славянската писменост, София 1989 г.

 1980-1990, 24 май, София, манифестации, празници, събития 

Стражица, вътрешността на една срутена къща след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения, интериор 

Стражица, училището след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения, паметници 

Стражица, старото училище след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, срината къща след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, улица в града след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, полусрутени къщи след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, хората разчистват отломки от срутванията след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, автомобили, бедствия, земетресения 

Стражица, полусрутена стара къща след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения 

Стражица, разрушени къщи след голямото земетресение, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения