1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения

Стражица, полусрутени къщи след голямото земетресение, 1986 г.