1980-1990, Стражица, автомобили, бедствия, земетресения

Стражица, хората разчистват отломки от срутванията след голямото земетресение, 1986 г.