1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения, интериор

Стражица, вътрешността на една срутена къща след голямото земетресение, 1986 г.