1980-1990, Стражица, бедствия, земетресения, паметници

Стражица, училището след голямото земетресение, 1986 г.